BALDANDERS

TEATR MALABAR HOTEL / POLSKA / POLAND

BALDANDERS

reżyseria / direction: MARCIN BIKOWSKI
scenariusz / script: MARCIN BARTNIKOWSKI
scenografia / scenography: MARCIN BARTNIKOWSKI, MARCIN BIKOWSKI
muzyka / music: ANNA ŚWIĘTOCHOWSKA
obsada / cast: MARCIN BIKOWSKI (BALDANDERS), MARCIN BARTNIKOWSKI (DWUGŁOWY)

Spektakl inspirowany fantastycznymi światami Borgesa, Topora, Poego, ukazuje relacje pomiędzy dziwolągiem, pokazywanym w klatce i jego oprawcą. Ten nieprawdziwy świat i nieprawdziwa historia stanowią pretekst do refleksji nad nami i naszą tożsamością. „Baldanders” to kolorowy świat Varietes, gdzie główne role grają lalki, manekiny ludzie i demony, ulegający rozdwojeniom i przemianom. Świat, który powołano, by kusił i przyciągał widzów, tym, co sztuczne, tandetne, niedokończone.

The show is inspired by the fantastic worlds of  Borges, Topor and Poe. It shows the relations between the strange creature presented in a cage and its oppressor. This untrue world  and untrue story is a pretext for reflections on us and our identity.  “Baldanders” is a colorful world of Variete where the main role is played by puppets, human and demon dummies, who undergo duality and changes. This is the world created to tempt  and attract viewers  with artificial, cheap and uncompleted things.

DUŻA SCENA – ul. Katedralna 18 / THE BIG STAGE – 18 Katedralna Street
09.10.2021 godz. 17:00 / October 9th, 2021  at 5p.m.

czas trwania / duration: 60 min.
15+