BETLEJKA

TEATR DOMOWY MARIA ISKUSNICA / BIAŁORUŚ / BELARUS

BETLEJKA

Rozpoczynamy nowy Nurt Online, który będzie przybliżać historię tradycyjnego Teatru Lalek z całego świata.
Zaczynamy od białoruskiej kultury i teatru ludowego, którego przedstawicielem jest Betlejka. Betlejka to skrzynia z trzema poziomami oraz prostymi kukiełkami. Skrzynię zakładało się na plecy i chodziło od wsi do wsi, pokazując przedstawienia o Bożym Narodzeniu.

Historia zostanie opowiedziana przez Marinę Lazariewą – aktorkę, scenografa i reżysera teatru lalek. Absolwentkę Petersburskiej Akademii Sztuki Teatralnej w Rosji. Ukończyła również Akademię Sztuk w Grodnie ze specjalnością reżyser imprez masowych, kierunek pedagogiczny. Pracowała ponad 20 lat w Obwodowym Teatrze Lalek w Grodnie. Jako reżyser promuje sztukę teatralną związaną z folklorem i kulturą białoruską. Prowadzi edukację teatralną dla dzieci i młodzieży. Wielokrotnie prowadziła warsztaty dla nauczycieli i instruktorów teatralnych. Jest twórcą i założycielem Teatru Domowego Maria Iskusnica z Grodna.

We are launching a new Online Stream that will introduce the history of traditional Puppet Theater from around the world. We start with Belarusian culture and folk theater, represented by Betlejka.
Betlejka is a chest with three levels and simple puppets. The chest was put on the back and people went from village to village, showing performances about Christmas.
The story will be tell by Marina Lazarieva – an actress, set designer and director of the puppet theatre. She graduated from the Sankt Petersburg Theatre Art Academy in Russia and Art Academy in Hrodna, pedagogical department with specialty director of mass events. She worked over 20 years in the Puppet District Theatre in Hrodna. As a director she promotes folklore and Belorussian culture in theatre. She organizes theatre education for children and young people. She has been holding workshops for teachers and leaders of theatre activities. She established the Home Theatre Maria Iskusnica in Hrodna.

ONLINE
PREMIERA 05.10.2021, godz. 19:00 / OCTOBER 5th, 2021 at 7.00 p.m.

czas trwania / duration: 15 min.
bez ograniczenia wieku/ no age limit