DORME

LA CAPRA BALLERINA / WŁOCHY / ITALY

DORME

koncepcja spektaklu/show conceived by: LAURA BARTOLOMEI
lalki i scenki/puppets and scenes by: JAMES DAVIES, LAURA BARTOLOMEI
muzyka i kompozycja/musiccomposed by: STEFANO ZAZZERA
reżyseria/direction: JULIANA NOTARI, LAURA BARTOLOMEI

DORME znaczy – Ona śpi. Mała dziewczynka zasypia i rozpoczyna wędrówkę pośród marzeń sennych i koszmarów, wśród piękna i lęków. Co dzieje się, gdy zasypia nasze racjonalne życie? Jak dalece sny wpływają na nasze życie, gdy nadchodzi świt? Na ile jesteśmy świadomi kreatywności naszego nocnego życia? Spektakl został pomyślany jako powolny taniec podtrzymywany przez elektroniczną partyturę Stefano Zazzera oraz specjalną technikę pacynek Władimira Zacharowa jednego z najwybitniejszych technologów teatru lalek. Spektakl dedykowany Jego pamięci.

DORME means she sleeps. A little girl goes to sleep and she starts a trip within her dreams and nightmares, beauty and fears. What happens when our rational life goes to sleep? How deeply dreams interfere with our life once day light comes? How conscious we are about our night-life creativity? The show is conceived like a slow dance, sustained by the electronic musical score by Stefano Zazzera and the special wrist puppet technique passed by Vladimir Zakharov, one of the most outstanding  puppet theatre technologist. The spectacle is in memory of Vladimir Zakharov.

CZARNA SALA – ul. SŁOWIAŃSKA 13 / THE BLACK HALL – 13 Słowiańska Street
08.10.2021, godz. 17:00 / October, 8th, 2021 at 5 p.m.

czas trwania / duration: 42 min.
6+