EH MAN HÉ, MECHANICS OF THE SOUL –

MECHANIKA DUSZY

OTWARCIE FESTIWALU / THE OPENING OF ANIMO FESTIVAL 


COMPAÑÍA ZERO EN CONDUCTA / HISZPANIA / SPAIN

EH MAN HÉ, MECHANICS OF THE SOUL – MECHANIKA DUSZY

reżyseria i choreografia / direction and choreography: JULIETA GASCÓN, JOSÉ ANTONIO PUCHADES (PUTXA)
asystent choreografa / choreography assistant: DAVID MAQUEDA
lalki / puppets: MINA TRAPP
kostiumy / costumes: CLAUDIA FASCIO
muzyka i reżyseria dźwięku / music and sound design: BOB GONZALES
obsada / cast: AMOK COR, ELENA LALUCAT, PINO STAINER, JULIETA GASCÓN, JOSÉ ANTONIO PUCHADES (PUTXA)

W dawnych czasach osoba posiadająca kilka duchów była nazywana „Eh manhé” w indiańskiem języku Cheyenne. To historia człowieka i jego pięciu duchów. Nolan to marionetka, której życie całkowicie zależy od pięciu animatorów, którzy ożywiają jego ciało, emocje i wyobraźnię. Za każdym razem, gdy budzi się do życia, nasz bohater, który nie wie, że jest marionetką, zadaje sobie pytanie: Co przywraca mnie do życia? Czym jest moja wolna wola? Czy moje emocje są prawdziwe? Jak mogę sam oddychać? Jego towarzyszami w poszukiwaniu odpowiedzi są wątpliwości i lęki, ale przede wszystkim odwaga i pragnienie wolności, które pozwalają mu wyruszyć w drogę ku spełnieniu własnych nadziei i marzeń.

In the old days, a person with several spirits was called “Eh man hé” in the Native American Cheyenne language. It is a story of a man and his five spirits. Nolan is a puppet whose life depends entirely on five animators, who  bring  to life his body, emotions and imagination. Every time he comes to life, our protagonist who doesn´t know that he is a puppet, asks himself: What  brings me back to life? What is my free will? Are my emotions real? How can I breathe by myself? His companions – in his search for answers – are doubts and fears but, above all, courage and desire for freedom, which allow him to set off on a journey  to fulfill his hopes and dreams.

DUŻA SCENA – ul. Katedralna 18 / THE BIG STAGE – 18 Katedralna Street 05.10.2021, godz. 19:00 / October 5th, 2021  at 7 p.m.
czas trwania / duration: 60 min.
14+