FEKETE SERETLEK A STUDIO DAMÚZA / CZECHY / THE CZECH REPUBLIC

KAR – TEATR PRZEDMIOTU I KONCERT NA MOTYWACH POWIEŚCI “ANNA KARENINA” / THEATER OF OBJECTS & CONCERT ON MOTIVES OF ANNA KARENINA

reżyseria / direction: MATIJA SOLCE
muzycy / musicians: PAVOL SMOLÁRIK, ANNA BUBNÍKOVÁ, JIŘÍ N. JELÍNEK, IVO SEDLÁČEK, MATIJA SOLCE, JAN MEDUNA
scenografia / scenography: MARIANNA STRÁNSKÁ
produkcja / production: STUDIO DAMÚZA – JAN TYL, BARBORA KALINOVÁ, ZUZANA CAJTLEROVÁ
kooprodukcja / co-production: PALÁC AKROPOLIS (CZ), MCLU KOPER (SLO)

W czasie stypy, pośród brzęku kieliszków i cichej muzyki żałobnej orkiestry, zamiast słów pożegnania pojawia się życie zmarłej osoby. Przez przypadkowe gesty kelnerów, oszczędne połącznie muzyki, słów i przedmiotów wyobraźnia gości wskrzesza zmarłą. W końcu nawet sami goście stają się bohaterami historii Anny Kareniny. Kabaret rosyjskiego realizmu tworzy na żywo dramaturgię opartą na rosyjskich tradycjach. Akordeon, perkusja, skrzypce, wiolonczela, kontrabas i pięć głosów tworzą metamorfozę muzyki i teatru, kabaretu i kameralnych scen z ruchomymi  przedmiotami. Rytm rozwija się aż do ostatniego momentu, w którym (na krawędzi śmierci) widz i aktor znów znajdują się na początku – przy stole, z kieliszkiem wina w ręce.

During a funeral dinner, amidst the sounds of glasses and quiet music of the funeral band, instead of saying farewell, the life of the departed person starts to reappear. Through random movement of waiters, through inconspicuous combination of music, words and objects, the imagination of the guests reanimates the dead. Finally, even guests themselves become characters from the story of Anna Karenina. Cabaret of Russian realism creates live dramaturgy on the basis of Russian traditions. Accordion, percussion, violin, cello, contrabass and five voices perform a metamorphosis of music and theater, cabaret and intimate scenes of moving objects. Rhythm is developing until the last moment, in which (on the brink of death) the spectator and the actor suddenly find themselves at the beginning again – at the table with a glass of wine in their hand.

CZARNA SALA – ul. SŁOWIAŃSKA 13 / THE BLACK HALL – 13 Słowiańska Street 06.10.2021, godz. 19:00/ October 6th, 2021  at 7 p.m.
czas trwania/duration:60 min.
15+