KURZ / DUST

FIGURENTHEATER WILDE & VOGEL / NIEMCY / GERMANY, GOLDEN DELICIOUS / IZRAEL / ISRAEL

KURZ / DUST

reżyseria/direction: ANTONIA CHRISTL, HENDRIK MANNES
dramaturgia/dramaturgy: JONAS KLINKENBERG
lalki/puppets: MICHAEL VOGEL
muzyka na żywo i obsada/live musicandcast: ARI TEPERBERG, MICHAEL VOGEL, INBAL YOMTOVIAN, CHARLOTTE WILDE

Jak stałem się tym, kim jestem, kim są inni i jak możemy się połączyć? Czworo artystów reprezentujących różne światy twórczej ekspresji spotyka się, aby opowiadać historie. Zaczynając od osobistych wspomnień, rodzinnych historii i marzeń, podkreślają chwile, które wszyscy dzielimy, ale także te, które nas izolują. Teatrowi lalek i przedmiotów, ruchowi i opowiadaniu towarzyszy muzyka, która przenika w głąb historii, łącząc się ze śpiewem. W ten teatralny wieczór czas i przestrzeń, Wielkie Wybuchy i czarne dziury naszej prywatnej i zbiorowej historii łączą się, aby stawić czoło teraźniejszości.

How did I become what I am, who are the others, and how can we connect? Four artists from different worlds of creative expression come together to tell stories. Starting with personal memories, family stories and dreams, they highlight moments which we all share but also moments which isolate us. Puppet and object theatre, movement and storytelling are accompanied and penetrated by music and merge in singing. In this evening of theatre time and space are suspended, Big Bangs and black holes of our private and collective history are connected to face the present.

DUŻA SCENA – ul. Katedralna 18 / THE BIG STAGE -18 Katedralna Street
08.10.2021, godz. 19:00 / October 8th, 2021, at 7p.m.

czas trwania / duration: 100 min.
15+