MIKRO / MICRO

FIGURENTHEATER WILDE & VOGEL / NIEMCY / GERMANY

MIKRO / MICRO

Lalki I obsada/puppets and cast: MICHAEL VOGEL
Muzyka n ażywo i kompozycja / live music and composition: CHARLOTTE WILDE
Wsparcie artystyczne / artistic advice: JOACHIM FLEISCHER
Wsparcie muzyczne / musical advice: JOHANNES FRISCH

Zanurzcie  się  przez 5 minut w niesamowitym  świecie owadów, podążajcie  za dynamiką muchy lub zjednoczcie się z tempem ślimaków, które  ożywił  i ukazał wam  teatr lalkowy! Pozwólcie się poprowadzić w bezkresne muzyczne przestrzenie. Posłuchajcie dźwięków i melodii oraz cudownie dziwnej poezji Emily Dickinson.

Immerse yourself for 5 minutes in the amazing world of insects, follow the dynamics of the fly or become one with the pace of snails, made visible and alive for you with the means of puppet theatre! Let yourself be carried away into vast musical spaces, listen to sounds and melodies and the wonderfully strange poetry of Emily Dickinson.

STARA BIBLIOTEKA – ul. PIŁSUDSKIEGO 26 / THE OLD LIBRARY –  26 PILSUDSKIEGO STREET
09.10.2021, godz. 10:30 / OCTOBER 9th, 2021 at 10.30 a.m.

czas trwania / duration: 5 min.
14+