słowo animo - grafika

ANIMO - równośćw w kulturze…

 • - to pionierski festiwal walczący o równość w dostępie do dóbr kultury dla niewielkich ośrodków miejskich,
 • - nie chce dopuścić do wyludnienia kulturalnego, izolacji a przede wszystkim braku tożsamości kulturowej,
 • - przeciwdziała zapóźnieniu kulturowemu,
 • - sprzeciwia się kategoryzacji: kultura małych miast i dużych metropolii.

ANIMO - na prowincji nieprowincjonalnie…

 • - to wydarzenie kulturalne organizowane poza przestrzenią wielkomiejską, na wysokim poziomie artystycznym,
 • - zwraca uwagę środowisk artystycznych i opiniotwórczych na wydarzenia kulturalne w małych ośrodkach miejskich,
 • - burzy przekonanie, że widz prowincjonalny to widz niewymagający.

ANIMO - sztuka animacji…

 • - to zarówno animacja w sensie artystycznego środka wyrazu jak i działań edukacyjno –społecznych,
 • - promuje sztukę animacji teatru lalek, teatru przedmiotu, teatru plastycznego…,
 • - prezentuje sztukę filmu animowanego,
 • - przedstawia projekty muzyczne w konwencji widowiska teatralnego,
 • - propaguje działania edukacyjne dedykowane integracji pokoleń,
 • - prowokuje do dyskusji o problematyce społecznej.

ANIMO - (nie)zależność…

 • - to zależny od mecenatu, niezależny ideowo festiwal,
 • - to zależny od widza, niezależny twórczo festiwal,
 • - to zależny festiwal od niezależnych teatrów.