słowo animo - grafika
napis - nie mów głośno o kulturze.pl

Nie mów głośno o kulturze na prowincji.pl to kampania społeczno – kulturalna Międzynarodowego Festiwalu ANIMO Kwidzyn.

  • Chcemy zabrać głos w dyskusji na temat znaczenia kultury w życiu społeczno – gospodarczym małych miast, nie tylko tych liczących 50 – 100 tys. mieszkańców.

  • Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że kultura to nie tylko działania promocyjne, rozrywkowe czy marketingowe. To ważne narzędzie sprzyjające rozwojowi społecznemu. Mające ogromny wpływ na aktywizacje lokalnej społeczności , które poprzez angażowanie w wydarzenia kulturalne wzmacnia poczucie własnej tożsamości.

  • Pragniemy wzbudzić zainteresowanie rolą kultury zwracając się zarówno do twórców, decydentów, instytucji, biznesu oraz odbiorców by wspólnie stali się jej współtwórcami.