słowo animo - grafika

STOWARZYSZENIE SCENA LALKOWA

  • Buduje przyjazną przestrzeń dla animacji. Promuje „bywanie w sztuce” . Dostarcza informacji i poszerza wiedzę na temat teatru, filmu, muzyki, plastyki - ich języka i znaczeń. Stwarza warunki do emocjonalnego i twórczego rozwoju Widowni.

  • Od 15 lat udowadnia prowincji, że może być nieprowincjonalna.

  • Od 15 lat walczy o równość w kulturze nie godząc się na kulturalne wykluczenie.

  • Od 15 lat w zależności stara się zachować niezależność .