http://www.facebook.com/profile.php?id=100001486150356

Wertep – ukraińskie ludowe widowisko lalkowe, związane przede wszystkim z tradycją przedstawień bożonarodzeniowych. Funkcja religijna dominuje tu nad funkcją estetyczną.
Tekst dramatu jest niestabilny, anonimowy, przekazywany drogą ustną.
Podobnie jak polskie szopki, wertep wykorzystywał scenę przenośną o kształcie stylizowanego przekroju dwupiętrowego budynku. Lalki animowano od dołu lub do góry, sceny związane z narodzinami Jezusa odgrywano na scenie górnej (sceny poważne), a ludowe intermedia na scenie dolnej (sceny komiczne). Wertep pojawia się w końcu XVII – pocz. XVIII w. jako naśladowanie polskich jasełek i białoruskiej batlejki. Największą popularnością cieszył się w XVIII–XIX wieku.


Vertep – is a Ukrainian folk puppet spectacle, connected first of all with the tradition of Christmas performances. The religious function predominates over the aesthetical one. Thetext of the drama is unstable, anonymous and transmitted verbally. Similarly as in Polish creches, vertep used the mobile stage in the shape of a stylised section of a two-storey building. Puppets were animated from the bottom or top, scenes related to the birth of Jesus were played on the upper stage (serious scenes), and folk interludes on the bottom stage (comical scenes).
Vertep emerged at the end of 17th or at the beginning of 18th century as a imitation of Polish Nativity play and Belorussian batlejka. Vertep enjoyed the largest popularity during the 18th and 19th centuries.

VERTEP – DRAMAT O BOŻYM NARODZENIU
TEATR TRILIKA – ROSJA

Reżyseria: Wiktor Dragun

VERTEP – A CHRISTMAS DRAMA
THEATRE TRILIKA – RUSSIA

Directed by: Wiktor Dragun

10menu.html
10teatry2.html
10menu.html