RETRO-SPEKTYWNY SPACER Z FILMEM ANIMOWANYM W TLE / A RETROSPECTIVE WALK WITH AN ANIMATED FILM IN THE BACKGROUND

MAŁGORZATA SADY / POLSKA / POLAND

RETRO-SPEKTYWNY SPACER Z FILMEM ANIMOWANYM W TLE / A RETROSPECTIVE WALK WITH AN ANIMATED FILM IN THE BACKGROUND

Prezentacja animacji filmowych w konsultacji z wybitną znawczynią kina Małgorzatą Sady tłumaczką literatury pięknej z obszaru sztuki współczesnej i filozofii (Wittgenstein, Russell, Themerson, Czechowicz). Od końca lat 70 współpracującą z centrami sztuki, festiwalami filmowymi i teatralnymi w kraju i zagranicą jako kurator, uczestnik i twórca projektów artystycznych (Kanada, Irlandia, Portugalia, Ukraina, Szwecja, Litwa, Wielka Brytania, Rosja, Czechy, Francja, Włochy, Niemcy).

The animations film productions presented consulted with Małgorzata Sady – an outstanding expert on film, a translator  of contemporary art and philosophy literature (Wittgenstein, Russell, Themerson, Czechowicz), who has been cooperating with art centers, film and theatre festivals  in Poland  and abroad as a curator, a participant and a creator of artistic projects since 1970s (Canada, Ireland, Portugal, Ukraine, Sweden, Lithuania, Great Britain, Russia, Czech Republic, France, Italy, Germany).

CZARNA SALA – ul. SŁOWIAŃSKA 13 / THE BLACK HALL – 13 SŁOWIAŃSKA STREET
06.10.2021/08.10.2021, godz. 16:00 / October  6th, 2021 at 4 p.m.

czas trwania / duration: 40 min.
14+