DŹWIĘKOWE SPA / THE SOUND SPA

MACIEJ HANUSEK / POLSKA / POLAND

DŹWIĘKOWE SPA / THE SOUND SPA

Celem warsztatów jest nabycie umiejętności skutecznego odprężenia i wyciszenia się, nawiązując do metody masażu dźwiękiem Petera Hessa. Kąpiel w dźwięku, bo tak nazywana jest czasem sesja, jest muzyczną podróżą, w której słuchacze oddają się niezwykłym dźwiękom gongów i mis dźwiękowych w wygodnej pozycji leżącej.

The goal of the workshop is to get the ability to relax effectively and to quiet down, relating to the sound massage method by Peter Hess.  The sound bath, as the session is sometimes called, is a music journey, whose listeners subject themselves  to unusual sounds of gongs and sound bowls in a comfortable lying position.

STARA BIBLIOTEKA – ul. Piłsudskiego 21 / THE OLD LIBRARY – 21 Piłsudskiego Street
06.10.2021 – 09.10.2021, godz. 17:00/ October 6th-9th, 2021  at 5 p.m.
czas trwania / duration: 90 min.
12+