JAK DALEKO – JAK BLISKO / HOW FAR – HOW CLOSE

BEATA NESSEL-ŁUKASIK, MACIEJ DUŻYŃSKI / POLSKA / POLAND

JAK DALEKO – JAK BLISKO / HOW FAR – HOW CLOSE

To warsztaty rodzinne dla dużych i małych. Na każdym z nich spotkamy się z postaciami z innych krajów, z innych książek. Poznając ich przygody podczas krótkich spektakli najpierw poszukamy tego, co jest dla nas ważne. Potem posługując się przedmiotami ożywionymi przez aktora podzielimy się krótkimi opowieściami o tym, co jest bliskie nie tylko poznanym bohaterom książek, ale także nam.

Family workshop for the adults and children. Everyone will feature an international guest from a different country and a different book. When watching their adventures during short performances we will first look for what is important to us. Afterwards, using the tools brought to life by an actor we can share short stories related to what is close not only to the proganists of the books but to us as well.

STARA BIBLIOTEKA – ul. Piłsudskiego 21 / THE OLD LIBRARY – 21 Piłsudskiego Street
06.10.2021/07.10.2021/08.10.2021, godz. 16:15/ October 6th, 7th, 8th, 2021  at 4.15 p.m.

czas trwania / duration: 45 min.
7+