POKOCHAĆ LALKI / FALL IN LOVE WITH PUPPETS

NELI I MIRO DUŠA / SŁOWACJA / SLOVAKIA

POKOCHAĆ LALKI / FALL IN LOVE WITH PUPPETS

To kontynuacja propozycji  z poprzedniej edycji ANIMO, które odbyła się ON. Zaangażowanie w działania plastyczno-teatralne rozwijające wyobraźnię uczestników we współpracy ze słowackimi artystami. Poznamy tajniki budowy prostych lalek teatralnych z materiałów recyklingowych oraz sposobu ich animacji. Warsztaty prowadzone przez scenografa Miro Dusa i aktorkę Petronelę Dusa.

This is a continuation of the proposals from the previous edition of ANIMO, which took place online. Involvement in art and theater activities developing the imagination of participants in cooperation with Slovak artists. We will learn the secrets of building simple theater puppets from recycled materials and how to animate them. Workshops led by the scenographer Miro Dusa and actress Petronela Dusa.

STARA BIBLIOTEKA – ul. Piłsudskiego 21/ THE OLD LIBRARY- 21 Piłsudskiego Street
05.10.2021 – 08.10.2021,godz. 11:30 / October 5TH– 8TH, 2021 at 11.30 o’clock

czas trwania / duration: 45 min.
7+