MÓJ PUNKT PATRZENIA / MY POINT OF VIEW

MAREK JARYNOWSKI / POLSKA / POLAND

MÓJ PUNKT PATRZENIA / MY POINT OF VIEW

Marek Jarynowski autor grafik i rysunków cyfrowych, fotograf plam.

Składa piksele przy pomocy undergroundowego programu Verve Painter. Tworzy (prace) generując plamy, które wyobraża (plami), zmienia i przeobraża w konstrukcje graficzne.

Marek Jarynowski, author of digital graphics and drawings, photographer of spots. He assembles pixels with the help of the underground program Verve Painter. He creates (works) by generating stains which he imagines (stains), changes and transforms into graphic structures.

PLAC JANA PAWŁA II / JAN PAWEŁ II SQUARE
05.10.2021, godz. 18:30 – OTWARCIE WYSTAWY / October 5th,  2021  at 6.30 p.m. – THE OPENING OF THE EXHIBITION

czas trwania: 05.10.2021 – 09.10.2021 / duration: October 5th– 9th, 2021
bez ograniczenia wieku / no age limit