TEATR RZEŹBY / THE THEATRE OF SCULPTURE

IRENA BRZESKA / POLSKA / POLAND

TEATR RZEŹBY / THE THEATRE OF SCULPTURE

Rzeźba, która stała się teatrem, opowieścią, badaniem etnograficznym.
Połączyć wystawę z spektaklem. Ożywić rzeźbę.

The sculpture that has become theatre, a story, an ethnographic  survey. To connect the exhibition to the spectacle. To animate the sculpture.

ZAMEK W KWIDZYNIE – ul. Katedralna 1 / KWIDZYN CASTLE – 1  Katedralna Street
07.10.2021, godz. 16:30 / October 7th,  2021 at 4.30 p.m.
OTWARCIE WYSTAWY / THE OPENING OF THE EXHIBITION

czas trwania: 05.10.2021 – 09.10.2021 / duration: October 5th– 9th, 2021
bez ograniczenia wieku / no age limit