ROMANS PERLIMPLINA I BELISY / THE LOVE  OF PERLIMPLIN AND BELISA

TEATR OKNO / POLSKA / POLAND

ROMANS PERLIMPLINA I BELISY / THE LOVE  OF PERLIMPLIN AND BELISA

inspirowany dramatem/inspired by the drama of F.G. LORCA

scenariusz, reżyseria/script, direction: KRZYSZTOF ZEMŁO
scenografia/stage design: EWA ZEMŁO
muzyka/music: MACIEJ SZYMANOWICZ
obsada/cast: MAGDALENA KISZKO, KRZYSZTOF ZEMŁO

Leciwy Perlimplin uczy swoją młodziutką żonę Belisę kochać. Pomaga jej odróżnić miłość od pożądania. Udowadnia, że ważniejszym i ciekawszym od widocznego ciała jest wnętrze, że to, co widzimy jest tylko cieniem. Poznanie zjawiska ograniczamy do poznania zmysłowego. Szczególnie to, co widzimy ma tak wielki wpływ na nasz stosunek do danej rzeczy , że jedynie zasłonięcie jej może prowadzić do poznania jej istoty. Wszystko przy dźwiękach hiszpańskiej gitary podkreślającej poetykę i komiczne walory przedstawienia.

The elderly Perlimplin teaches his young wife Belisa love. He helps her distinguish between  love and desire and proves it to her that our soulis more important and more interesting than our visible body and that what we see is just a shadow. We limit our cognition of a phenomenon to sensory aspects. In particular, what we can see has a great impact on our attitude to an object  and only hiding the object can help us discover its essence. The show is accompanied by the sounds of the Spanish guitar that strengthens  the spectacle’s poetics and its comic effects.

CZARNA SALA – ul. SŁOWIAŃSKA 13 / THE BLACK HALL – 13 Słowiańska Street
09.10.2021, godz. 19:00 / October 9th, 2021 at 7 p.m.

czas trwania / duration: 40 min.
15+