DARK

MATTER

MATIÈRE SOMBRE

CIEMNA

MATERIA

Ciemna materia jest nadal jednym z najbardziej niepewnych zjawisk fizycznych. Pozostawia najwięcej niepewności i niewiadomych, możliwych rozwidleń i eksploracji do przeprowadzenia, powiązań, tworzących naszą wiedzę, samo miejsce naukowej niepewności, które wydaje nam się sprzyjać artystycznym fantazjom. Pragniemy pokazać widowni improwizacje i tworzenie materiału, zaprosić widza do towarzyszenia nam w naszej eksploracji światów, do których otwieramy drzwi. Nasza wielowymiarowa praca, połączenie lalek, muzyki, sztuki plastycznej i cyfrowej, ma na celu stworzenie wspólnego i oryginalnego materiału, który sprawi że Ciemna Materia stanie się kreatywnym i interaktywnym podwórkiem. Nasz spektakl cieni, sztuki cyfrowej i muzyki improwizowanej jest odpowiedni dla wszystkich, ale wyjątkowo polecamy go jako wprowadzenie najmłodszych do poezji niewerbalnej.

Widownia podczas występu może poruszać się swobodnie wokół urządzenia.

The „dark matter” is still today one of the physical topics that is the most uncertain. The most unknowns and uncertainties, possible bifurcations and explorations to be carried out, links still to be woven between the different territories which form our knowledge, the very place of scientific uncertainty and which seem to us conducive to artistic fantasies. We wish to show the spectator the improvisations and the material being formed, to invite them to accompany our explorations in these worlds which doors we open. Our interdisciplinary work, combining puppetry, music, plastic arts and digital arts, aims to create a common and original material, which will make the device of Dark Matter a creative and interactive playground. This shadow show, digital art and improvised music is suitable for all audiences, but it is also a great introduction for the youngest to non–verbal poetry.

The audience sits or freely wanders around the device during the performance.


COMPAGNIE FLEUR LEMERCIER / FABRIQUE LABORATOIRE DES ARTS DE LA MARIONNETTE ET DE MUSIQUE ETRANGE / FRANCJA / FRANCE

GDZIE/WHERE: DUŻA SCENA – KATEDRALNA 18/ THEATRE – KATEDRALNA 18

GODZ./WHEN: 18:00 OTWARCIE FESTIWALU ANIMO 2023/ 18:00 THE OPENING ACT OF THE ANIMO FESTIVAL 2023

CZAS TRWANIA/DURATION: 30 min. – 50 min.

WIEK/AGE: 7+