EcO

Echo

„Przyjaźń to jedna dusza zamieszkująca dwa ciała; jedno serce w dwóch duszach” – Arystoteles

Bycie wolnym, często nie oznacza wyrywanie się z łańcuchów, a życie z nimi. W ten sposób życie powtarza się echem, odbijającym się od ścian naszych głów i serc. To może być powracający koszmar dwóch komików zamkniętych na scenie. Taniec wizualnych metafor, który odsłania splataną nić ich związku. To może być nasza własna historia.

“Friendship is a single soul dwelling in two bodies; one heart living in two souls.“ – Aristotle

Being free, many times, is not about breaking the bonds but about living together with them. While trying to do so, life repeats in an echo that resonates in the walls of heads and hearts.
This could be the recurrent nightmare of two comedians caged on the stage. A dance of visual metaphors that exposes the entangled thread that has been weaving their relationship. This could be our own story.


YMEDIOTEATRO / HISZPANIA / SPAIN

GDZIE/WHERE: DUŻA SCENA –  KATEDRALNA 18/ THEATRE – KATEDRALNA 18

GODZ./WHEN: 17:00

CZAS TRWANIA/DURATION: 40 min.

WIEK/AGE: 9+