Historia rodziny Nowaków / The Nowaks Family Story

GRUPA PRZYBYSZ-MIESZKANIEC-OBYWATEL / POLSKA

To swoisty dokument teatralny dedykowany miastu Kwidzyn.
Działanie twórcze powstałe w wyniku warsztatów prowadzonych przez Scenę Lalkową we współpracy z mieszkańcami miasta – seniorami i młodzieżą. Opowiadające historie (bez fabuły dramaturgicznej) rodzin przybyłych do Kwidzyna po 1945 roku i tych którzy pozostali a byli niemieckiego pochodzenia. To wzruszające osobiste spotkanie z tymi, którzy chcieli przyjrzeć się własnym korzeniom i oczekiwaniom związanym z miejscem zamieszkania.
Zobaczymy prolog, AKT I i AKT II. Spektakl cały czas jest w procesie twórczym.

It is a unique theatrical document dedicated to the town of Kwidzyn. This creative activity resulted from workshops led by Scena Lalkowa in cooperation with town citizens – seniors and youth. The performance tells stories (without a dramaturgical plot) about families that came to Kwidzyn after 1945 and those who stayed and were of German descent. It s a touching and intimate meeting with these, who wanted to look into their roots and expectations related to their hometown. We will see the prologue, acts I and II, the performance is still in the work.

07.10.2022, godz. 17.15
Czarna Sala, Słowiańska 13
czas trwania: 60 min.
wiek: 14+