BACKWOODS

MATECZNIK

Główną inspiracją do powstania widowiska był wydany w 1984 roku album fotograficzny Wiktora Wołkowa pt.: „Rzeka, droga, płoty, krowy, konie, stogi, wrony, bociany, drzewa, krzyże”. Zamieszczone w albumie zdjęcia i teksty zainspirowały twórców teatralnych do przeniesienia go na scenę. Podczas spektaklu , w niespiesznym tempie przenikają się obrazy słowa i muzyka. Za ich pomocą gawędzimy m. in. o  losie ludzkim; o przyjaźni; o tym skąd wziął się  smutek na świecie. Spektakl „Matecznik” stanowi kontynuację artystycznych poszukiwań realizowanych w widowisku „Pieśń rzeki”(2020). Stosowane we wcześniejszych spektaklach Teatru Łątek spektrum technik teatru cieni i światła wzbogaciliśmy tam o animację oraz przetworzenia gotowych zdjęć fotograficznych. 

The main inspiration for this performance was a photo album from 1984 by Wiktor Wołkow titled: “River, road, fences, cows, horses, haystacks, crows, storks, trees, crosses.” The photos and texts in this album have inspired the theatrical creators to transfer them onto the stage. During the performance, the pictures, words and music will move slowly. With their help we will converse mainly about human fate; friendship; about the origins of the sadness in the world. “Backwoods” is the continuation of artistic explorations carried out in “River’s Song” from 2020. Characteristic for Teatr Łątek spectrum of shadow and light theatre techniques are enriched with animation and processing of ready–made photos.


TEATR OKNO / POLSKA / POLAND

GDZIE/WHERE: CZARNA SALA – SŁOWIAŃSKA 13/ THE BLACK HALL – SŁOWIAŃSKA 13

GODZ./WHEN: 19:15

CZAS TRWANIA/DURATION: 40 min.

WIEK/AGE: 16+