MRS TWARDOWSKA

PANI

TWARDOWSKA

Spektakl „Pani Twardowska” powstał w oparciu o balladę Adama Mickiewicza pod tym samym tytułem. Pisząc swoje ballady Mickiewicz  sięgał do zasłyszanych w dzieciństwie ludowych opowieści. Występowały w nich postaci realne i fantastyczne na tle pięknej, dziwniej i tajemniczej przyrody.  Ten klimat pełen fantastycznych zdarzeń chcielibyśmy przekazać w naszym spektaklu. Tym razem zapraszamy do świata cyrku! Będą sztuki i sztuczki, akrobatyka i sprawność, finezja, fantazja, żonglerka i artyzm! Teatralne lalki zaprezentują z naszą pomocą prawdziwy kunszt! Zagra dla Was cyrkowy band. Jeśli chcecie poznać naszą opowieść i dowiedzieć się dlaczego sam diabeł przestraszył się pani Twardowskiej, koniecznie musicie obejrzeć spektakl!

“Mrs Twardowska” is based on Adam Mickiewicz’s ballad under the same name. Mickiewicz, when writing ballads, very often drew on folk tales from his childhood. They featured real and fantastic characters with beautiful, strange and mysterious nature in the background. We would like to convey this atmosphere full of fantastic events in our performance. This time we would like to invite you to the circus world! There will be arts and tricks, acrobatics and agility, finesse, fantasy, juggling and artistry! Theatrical puppets will, with our help, present a true mastery!
A circus band will play for you. If you want to get to know our story and find out why the devil himself got scared of Mrs. Twardowska, you have to see this performance!


SCENA 96 / POLSKA / POLAND

GDZIE/WHERE: DUŻA SCENA – KATEDRALNA 18/ THEATRE – KATEDRALNA 18

GODZ./WHEN: 11:00; 17:00

CZAS TRWANIA/DURATION: 45 min.

WIEK/AGE: 10+