FIVE

LINES

PIĘĆ

LINII

„Pięć Linii” to nowa hybrydowa produkcja The FRAU TRAPP Company. Nowa forma sztuki performatywnej o nazwie Micro Cinema Theatre, która łączy teatr i lalkarstwo, sztukę audiowizualną i muzykę na żywo. „Pięć Linii” to wielowarstwowe widowisko, gdzie miniaturowe modele, słowa, muzyka, aktorstwo i materiały audiowizualne opowiadają historię pary w przyszłości. Społeczeństwo musi się zaadaptować się do zmian klimatu i stworzyć sobie nowe miejsce i perspektywy, jednocześnie poświęcając wolność w imię bezpieczeństwa. Miłość i żądza życia są głównymi elementami tej przygody, prowadząc nas do ekstremalnych konsekwencji. „Pięć Linii” podkreśla ironiczną wytrwałość nadziei, która nawet w najciemniejszym scenariuszu, pozwala nam wyobrazić sobie, a nawet tworzyć, lepsze światy.

“Five Lines” is the new hybrid creation of The FRAU TRAPP Company. A new form of performing art named Micro Cinema Theatre, which combines theatre and puppetry, audio–visual art, and live music. “Five Lines” is a multidisciplinary show where miniature models, words, music, acting, and audiovisuals create the story of a couple in the future. The society will have to adapt to the climate change and develop new spaces and perspectives, while sacrificing freedom in the name of security.
Love and lust for life are central elements in this adventure, leading us to extreme consequences. “Five Lines” highlights the ironic persistence of hope which, even in the worse–case scenario, enables us to imagine and even create better worlds.


THE COMPANY  FRAUTRAPP/ SZWAJCARIA / SWITZERLAND

GDZIE/WHERE: DUŻA SCENA –  KATEDRALNA 18/ THEATRE – KATEDRALNA 18

GODZ./WHEN: 19:15

CZAS TRWANIA/DURATION: 60 min.

WIEK/AGE: 16+