THE

Tube

Rura

Ta instalacja teatralna oferuje widzom wyjątkowe doświadczenie, które może być nawet intensywniejsze niż pełnometrażowy spektakl w teatrze. TAMTAM jest znany z innowacyjnych i alternatywnych pomysłów w teatrze formy. Z jednej strony mamy miniaturowy teatr ze światłem i dźwiękiem, gdzie nieme scenki są wystawiane. Zaskakujące dwuminutowe mini-spektakle ze ścieżką dźwiękową. Z drugiej strony jest widz, który doświadcza tego przez rurę i jest całkowicie skupiony i pochłonięty obrazami i dźwiękami, przez co zdarza mu się zapomnieć o otaczającym go świecie na sekundę. Spektakle to krótkie poetyckie scenki często z zaskakującym zwrotem akcji i odrobiną humoru. Wszystkie specjalnie stworzone na potrzeby Rury. Już ich tytułu pobudzają wyobraźnię: Wycieczka, Tango, Gniazdo, Morski widok, O Solo Mio, Lot czy Bliźniaki.

It is a theatrical installation that offers viewers a unique experience that is perhaps more intense than a long performance in a theatre. TAMTAM is known for invention of alternative ways to show visual theatre. On one side is a miniature theatre with light and sound in which wordless visual scenes can be performed. Surprising visual mini–performances of 2 minutes with accompanying soundtrack. On the other side is the viewer who experiences this through the tube, is completely focused and immersed in the images and sounds and tends to forget the rest of the world for a while. The performances are short poetic scenes with often a surprising twist and a touch of humour. All specially made for The Tube. Their titles appeal to the imagination: Roadtrip, Tango, The nest, Seaview, O Solo Mio, Flight or Twins.


TAMTAM OBJEKTENTHEATER / HOLANDIA / THE NETHERLANDS

GDZIE/WHERE: ZAMEK W KWIDZYNIE – KATEDRALNA 1/ KWIDZYN CASTLE – KATEDRALNA 1

GODZ./WHEN: 18:15 – 19:00

CZAS TRWANIA/DURATION: 2 min. jedna część

WIEK/AGE: 16+