Franciszka i Stefan Themersonowie

MAŁGORZATA SADY / polska

Małgorzata Sady (znana widowni ANIMO kurator programowy części filmowej festiwalu) od lat 90. propaguje twórczość Franciszki i Stefana Themersonów we współpracy z Archiwum Themersonów w Londynie (publikacje, wystawy, wykłady). Przyczyniła się do powstania stałej ekspozycji Themersonów w Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Franciszka i Stefan Themersonowie byli wybitnymi twórcami awangardowymi. Artystami o międzynarodowej renomie, o których my Polacy nie wiele wiemy. „Franciszka malowała, rysowała, ilustrowała, opracowywała graficznie książki i czasopisma, tworzyła scenografie teatralne, wykładała na uczelniach artystycznych. Stefan pisał powieści, opowiadania, eseje filozoficzne, wiersze, utwory dla dzieci, skomponował operę, napisał sztukę teatralną, fotografował, tworzył fotogramy i fotokolaże.”

Małgorzata Sady (program curator of the film part of the festival known to the audience of ANIMO) ever since the 90s, in collaboration with The Themerson Archive in London (publications, exhibitions, lectures), promotes the work of Franciszka and Stefan Themerson. She contributed to creating the permanent Themersons exhibition in the Mazovian Museum in Płock.

Franciszka and Stefan Themerson were outstanding avant-garde artists. World-renowned artists, about whom we, the Poles, do not know a lot.
“Franciszka painted; drew; illustrated; graphically prepared books and magazines; created theatre sets, and lectured at art academies. Stefan wrote novels; short stories; philosophical essays; poems; works for children; composed opera; wrote stage play; photographed; created photograms and collages”  

06.10.2022, godz. 18.00
Czarna Sala, Słowiańska 13
czas trwania: 30 min.
wiek: 14+